Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Dobré miesto pre život
Daniel Luther ed. Číslo ORCID

Dobré miesto pre život: dediny roka na Slovensku

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
O monografii:
Projekt Dedina roka je súčasťou Programu obnovy dediny Ministerstva životného prostredia SR, ktorého cieľom je podporovať vidiecke komunity v ich aktivite harmonicky rozvíjať svoje prostredie. Na vzorke úspešných dedín Soblahov, Hrušov, Vlachovo, Liptovská Teplička, Dobrá Niva, Oravská Lesná, Malé Dvorníky a Spišský Hrhov autorský tím analyzoval pozitívne princípy udržateľnosti a rozvoja vidieckeho spôsobu života a kvality života v ňom. Publikácia sprístupňuje poznatky získané prostredníctvom projektu APVV-16-0113 Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka. Projekt bol zameraný na výskum, analýzu a interpretáciu využitia sociálneho a kultúrneho potenciálu ôsmich úspešných slovenských obcí, nositeľov titulu Dedina roka. Výsledky výskumu môžu byť zdrojom inšpirácie pre zlepšenie kvality života vo vidieckom prostredí na Slovensku. Východiskom bola analýza lokálnych aktivít v hospodárskej, environmentálnej, sociálnej a kultúrnej oblasti (aj z perspektívy kultúrneho dedičstva). Finálnym výstupom je komparatívna interpretácia pozitív (aj negatív) miestnych ľudských a kultúrnych zdrojov. Ambíciou publikácie je poukázať na udržateľnosť vidieckeho spôsobu života a na inovatívne formy vidieckeho hospodárenia a sociokultúrnych aktivít.

Publikáciu pripravili vedeckí pracovníci z popredných akademických pracovísk na Slovensku. Autori z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sa zameriavajú na analýzu spoločenských vzťahov s dôrazom na slovenský a stredoeurópsky kontext. Oblasti vedeckého záujmu zahŕňajú aj výskum kultúrnych tradícií a spôsobu života vo vidieckom prostredí. Riešiteľský tím z Katedry sociálnych štúdií a etnológie FF UMB v Banskej Bystrici má bohaté skúsenosti s výskumom aj riešením problematiky využitia kultúrneho a prírodného dedičstva v regionálnom a lokálnom rozvoji. Riešiteľky z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre kladú dôraz na tradičnú kultúru, spoločensko-kultúrne kontexty odlišností rôznych regiónov Slovenska a ich rozvoja, kultúru národnostných menšín na Slovensku, hudobnú a tanečnú kultúru a tradičné remeslá.
Detaily:
270 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
spôsob života; vidiek; kultúrne tradície; kultúrne dedičstvo
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-569-0924-9 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Luther, D. ed.: Dobré miesto pre život: dediny roka na Slovensku. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2021. pp. 270. ISBN 978-80-569-0924-9. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788056909249

APA:
Luther, D ed. (2021). Dobré miesto pre život: dediny roka na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISBN 978-80-569-0924-9. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788056909249