Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Prístup k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva
Detaily:
28 strán
Jazyk: slovenský, anglický
Kľúčové slová:
marginalizované skupiny, pracovné príležitosti, rómske komunity, trh práce
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-973372-7-8 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Škobla, D. ed.: Prístup k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 29. a 30. septembra 2021 v Smoleniciach. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. 2021. pp. 28. ISBN 978-80-973372-7-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788097337278

APA:
Škobla, D ed. (2021). Prístup k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 29. a 30. septembra 2021 v Smoleniciach. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. ISBN 978-80-973372-7-8. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788097337278