Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku
O monografii:
Publikácia prezentuje prvú časť výsledkov výskumov piesňového repertoáru, spevných príležitostí a etnickej identifikácie, uskutočnených vo vybraných komunitách slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku v rokoch 1991-2017 v 27 lokalitách. Autorka ich uskutočnila v rámci interdisciplinárnych výskumov, ktoré organizoval a financoval Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe (Békéscsaba). Výber výskumných bodov mal za cieľ poskytnúť čo najširší prehľad o typoch osídlenia, spôsoboch zamestnania a kultúrnej rozmanitosti skúmanej minority ako celku.
Detaily:
264 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
etnicita, sebaidentifikácia, národná identita
O vydaní:
Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-224-1698-6 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Krekovičová, E.: Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku: výskum z obdobia 1991-2017. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. 2018. pp. 264. ISBN 978-80-224-1698-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2018.9788022416986

APA:
Krekovičová, E. (2018). Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku: výskum z obdobia 1991-2017. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1698-6. DOI: https://doi.org/10.31577/2018.9788022416986