Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Občianske obrady na Slovensku
Zuzana Beňušková Číslo ORCID

Občianske obrady na Slovensku

Ústav etnológie SAV v Bratislave
O monografii:
Publikácia sa zameriava na časť obradovej kultúry na Slovensku, ktorá sa sformovala v období štyroch desaťročí trvajúceho komunistického režimu. Jadro publikácie tvoria tri kapitoly, ktorých cieľom je poskytnúť čitateľovi prehľad o kontextoch vývinu inštitucionálnych cirkevných a svetských obradov v Európe a na Slovensku do polovice 20. storočia, o vzniku a fungovaní občianskych obradov v období rokov 1948 – 1989, ako aj o dočasnom poprevratovom ústupe i obnove obradov a spoločenských podujatí, ktoré tvoria súčasť celého komplexu aktivít súvisiacich s občianskymi obradmi. Obrady späté s narodením, uzavretím manželstva a smrti tvoria hlavnú osnovu kapitol publikácie. Keďže ide o etnologický pohľad, v centre pozornosti je okrem retrospektívnej analýzy formovania inštitucionálnych obradov aj ich reflexia a prijatie obyvateľmi
Detaily:
136 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie SAV v Bratislave
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-224-1623-8 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Beňušková, Z.: Občianske obrady na Slovensku. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie SAV v Bratislave. 2017. pp. 136. ISBN 978-80-224-1623-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2017.9788022416238

APA:
Beňušková, Z. (2017). Občianske obrady na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie SAV v Bratislave. ISBN 978-80-224-1623-8. DOI: https://doi.org/10.31577/2017.9788022416238