Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

PRÍLIŠ SKORÉ PREDJARIE...
Juraj Marušiak Číslo ORCID

PRÍLIŠ SKORÉ PREDJARIE... : Slovenskí študenti v roku 1956

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Publikované: 31. 12. 2020
O monografii:
Predkladaná publikácia sa zameriava na udalosti spojené so študentskými protestmi na slovenských vysokých školách, najmä v Bratislave, na jar 1956. Využíva prístupy historických a politických vied. Protesty sú analyzované v kontexte politickej krízy, ktorej komunistický režim v Československu čelil po smrti Jozefa V. Stalina. Kniha prináša analýzu politiky Komunistickej strany Československa voči mládeži v druhej polovici 50. rokov z hľadiska seba-sovietizácie, chápanej implementácia kultúrnych vzorcov, inštitúcií, politických a sociálnych praktík ZSSR československými komunistickými elitami a na druhej strane, cez prizmu tendencie prenášať utopické vízie tzv. nového socialistického človeka do budúcich generácií. Kniha sa pokúša identifikovať, prečo v minulosti, najmä v roku 1990, nielen študentské udalosti roku 1956, ale celé obdobie destalinizácie zostalo mimo hlbšieho záujmu výskumníkov v slovenskom a českom prostredí. Autor analyzuje obdobie destalinizácie nielen z hľadiska snáh o demokratizáciu a postupného oslabovania represívneho charakteru komunistického režimu aj napriek krátkodobému nárastu represií v rokoch 1957 – 1958, ale aj z hľadiska úsilia N. S. Chruščova formulovať novú ideologickú víziu sovietskeho modelu socializmu.
Detaily:
247 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
politické systémy; poststalinizmus; Slovensko 1956 – 1960; študentské protesty; utópia; destalinizácia; snahy o demokratizáciu; elity
O vydaní:
Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-224-1842-3 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Marušiak, J.: PRÍLIŠ SKORÉ PREDJARIE... : Slovenskí študenti v roku 1956. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2020. pp. 247. ISBN 978-80-224-1842-3 . Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.9788022418423

APA:
Marušiak, J. (2020). PRÍLIŠ SKORÉ PREDJARIE... : Slovenskí študenti v roku 1956. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-224-1842-3 . DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788022418423