Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Predčasné parlamentné voľby 2023 - pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska?
Norbert Kmeť ed. Číslo ORCID - Juraj Marušiak ed. Číslo ORCID

Predčasné parlamentné voľby 2023 - pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska? : Vedecká konferencia

Snap elections to the parliament 2023 - will Slovakia follow in the footsteps of Poland and Hungary?: Academic conference
Ústav politických vied SAV, v.v.i., Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV
Publikované: 12. 12. 2033
Detaily:
20 strán
Jazyk: anglický, slovenský
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav politických vied SAV, v.v.i., Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-970353-1-0 (print), ISBN 978-80-970353-2-7 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Kmeť, N. - Marušiak, J. ed.: Predčasné parlamentné voľby 2023 - pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska? : Vedecká konferencia. 1 vyd. Bratislava : Ústav politických vied SAV, v.v.i., Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV. 2023. pp. 20. ISBN 978-80-970353-1-0.

APA:
Kmeť, N., Marušiak, J ed. (2023). Predčasné parlamentné voľby 2023 - pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska? : Vedecká konferencia. Bratislava : Ústav politických vied SAV, v.v.i., Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV. ISBN 978-80-970353-1-0.