Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Intimita v pohybe
Ivan Lukšík ed. Číslo ORCID

Intimita v pohybe: štyri pohľady na dynamiku intímnych vzťahov

VEDA, vydavateľstvo SAV
Detaily:
168 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
intimita, vzťahy
O vydaní:
Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-224-2024-2 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Verejná licencia:
Poznámka: - Obrázok na prednej strane obálky: Janine Antoni in collaboration with Anna Halprin Paper Dance, 2013 Performance with brown paper Photographed by Pak Han at the Halprin Dance Deck © Janine Antoni and Anna Halprin; Courtesy of the artists and Luhring Augustine, New York
Ako citovať:
ISO 690:
Lukšík, I. ed.: Intimita v pohybe: štyri pohľady na dynamiku intímnych vzťahov. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. 2023. pp. 168. ISBN 978-80-224-2024-2.

APA:
Lukšík, I ed. (2023). Intimita v pohybe: štyri pohľady na dynamiku intímnych vzťahov. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-2024-2.