Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch
Detaily:
102 strán
Kľúčové slová:
partnerské vzťahy, rodinné vzťahy
O vydaní:
Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-224-2023-5 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Popper, M.: Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. 2022. pp. 102. ISBN 978-80-224-2023-5.

APA:
Popper, M. (2022). Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-2023-5.