Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education
Detaily:
132 strán
Jazyk: anglický
O vydaní:
Vydavateľ: Peter Lang
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Berlin
Rok vydania: 2023
ISBN 978-3-631-88645-8 (print), ISBN 978-3-631-88646-5 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Urban, K. ed.: Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. 1 vyd. Berlin : Peter Lang. 2023. pp. 132. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261

APA:
Urban, K ed. (2023). Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. Berlin : Peter Lang. ISBN 978-3-631-88645-8. DOI: https://doi.org/10.3726/b20261