Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Akademický svet a jeho súčasné problémy
Emil Višňovský

Akademický svet a jeho súčasné problémy

VEDA, vydavateľstvo SAV
Detaily:
187 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-224-1965-9 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Višňovský, E.: Akademický svet a jeho súčasné problémy. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. 2022. pp. 187. ISBN 978-80-224-1965-9.

APA:
Višňovský, E. (2022). Akademický svet a jeho súčasné problémy. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1965-9.