Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti
Ivan Lukšík ed. Číslo ORCID - Albín Škoviera - Lucia Hargašová Číslo ORCID - Milan Fico

Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti

Typi Universitatis Tyrnaviensis
Detaily:
152 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
ústavná starostlivosť, kvalita života, deti
O vydaní:
Vydavateľ: Typi Universitatis Tyrnaviensis
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Trnava
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-568-0077-5 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Lukšík, I. - Škoviera, A. - Hargašová, L. - Fico, M.: Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti. 1 vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. 2017. pp. 152. ISBN 978-80-568-0077-5.

APA:
Lukšík, I., Škoviera, A., Hargašová, L., Fico, M. (2017). Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-568-0077-5.