Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Filozofické otázky o umení žiť
Blanka Šulavíková

Filozofické otázky o umení žiť

Album, Repro Print
Detaily:
175 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
umenie žiť, filozofia
O vydaní:
Vydavateľ: Album, Repro Print
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-972446-6-8 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Šulavíková, B.: Filozofické otázky o umení žiť. 1 vyd. Bratislava : Album, Repro Print. 2016. pp. 175. ISBN 978-80-972446-6-8.

APA:
Šulavíková, B. (2016). Filozofické otázky o umení žiť. Bratislava : Album, Repro Print. ISBN 978-80-972446-6-8.