Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Akademický svet a jeho tradície
Emil Višňovský

Akademický svet a jeho tradície

VEDA, vydavateľstvo SAV
O monografii:
Detaily:
197 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
Akademický svet, tradícia
O vydaní:
Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-224-1903-1 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Višňovský, E.: Akademický svet a jeho tradície. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. 2021. pp. 197. ISBN 978-80-224-1903-1.

APA:
Višňovský, E. (2021). Akademický svet a jeho tradície. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1903-1.