Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Detaily:
107 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavatelia: Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Trnava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-568-0236-6 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Petrová, Z. ed.: Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 1 vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV. 2021. pp. 107. ISBN 978-80-568-0236-6.

APA:
Petrová, Z ed. (2021). Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-568-0236-6.