Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti
Miroslav Popper ed. Číslo ORCID

Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti: Dynamics and norm transgression in society

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Detaily:
92 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-970234-6-1 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Popper, M. ed.: Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti: Dynamics and norm transgression in society. 1 vyd. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2015. pp. 92. ISBN 978-80-970234-6-1.

APA:
Popper, M ed. (2015). Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti: Dynamics and norm transgression in society. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. ISBN 978-80-970234-6-1.