Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Miroslav Popper ed. Číslo ORCID

Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku

VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Detaily:
152 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
tradičné rodičovstvá, alternatívne rodičovstvá
O vydaní:
Vydavatelia: VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-224-1881-2 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Popper, M. ed.: Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2021. pp. 152. ISBN 978-80-224-1881-2.

APA:
Popper, M ed. (2021). Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. ISBN 978-80-224-1881-2.