Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Magda Petrjánošová ed. Číslo ORCID

Nové médiá a občianska participácia na Slovensku

VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Detaily:
132 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
nové médiá, občianska participácia
O vydaní:
Vydavatelia: VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-224-1847-8 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Petrjánošová, M. ed.: Nové médiá a občianska participácia na Slovensku. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2020. pp. 132. ISBN 978-80-224-1847-8.

APA:
Petrjánošová, M ed. (2020). Nové médiá a občianska participácia na Slovensku. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. ISBN 978-80-224-1847-8.