Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Slovenskí jazykovedci
Detaily:
480 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, v.v.i
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-971690-9-1 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Behýlová, J. ed.: Slovenskí jazykovedci: Súborná bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2016 -2020). 1 vyd. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, v.v.i. 2023. pp. 480. ISBN 978-80-971690-9-1.

APA:
Behýlová, J ed. (2023). Slovenskí jazykovedci: Súborná bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2016 -2020). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, v.v.i. ISBN 978-80-971690-9-1.