Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania
Zuzana Polačková - Branislav Šprocha - Ondrej Ficeri

Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania: Tematické zisťovanie

Centrum spoločenských a psychologických vied, v.v.i.
Detaily:
167 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied, v.v.i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-89524-78-5 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Polačková, Z. - Šprocha, B. - Ficeri, O.: Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania: Tematické zisťovanie. 1 vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, v.v.i.. 2023. pp. 167. ISBN 978-80-89524-78-5.

APA:
Polačková, Z., Šprocha, B., Ficeri, O. (2023). Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania: Tematické zisťovanie. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, v.v.i.. ISBN 978-80-89524-78-5.