Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Kontext a výzvy sociálneho podnikania na Slovensku
Zuzana Polačková

Kontext a výzvy sociálneho podnikania na Slovensku

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Detaily:
106 strán
O vydaní:
Vydavateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-89837-57-1 (print), ISBN 978-80-89837-58-8 (online)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Polačková, Z.: Kontext a výzvy sociálneho podnikania na Slovensku. 1 vyd. Bratislava : Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 2020. pp. 106. ISBN 978-80-89837-57-1.

APA:
Polačková, Z. (2020). Kontext a výzvy sociálneho podnikania na Slovensku. Bratislava : Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. ISBN 978-80-89837-57-1.