Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Energetická chudoba na Slovensku 2020
Dušana Dokupilová - Daniel Gerbery - Richard Filčák

Energetická chudoba na Slovensku 2020: Od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Detaily:
54 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-89524-48-8 (online)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Dokupilová, D. - Gerbery, D. - Filčák, R.: Energetická chudoba na Slovensku 2020: Od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky. 1 vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 2020. pp. 54. ISBN 978-80-89524-48-8.

APA:
Dokupilová, D., Gerbery, D., Filčák, R. (2020). Energetická chudoba na Slovensku 2020: Od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISBN 978-80-89524-48-8.