Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Kraje a okresy v demografickej perspektíve
Branislav Šprocha - Boris Vaňo - Branislav Bleha

Kraje a okresy v demografickej perspektíve: Populačná prognóza do roku 2040

Inštitút informatiky a štatistiky, Výskumné demografické centrum
O monografii:
Najnovšia prognóza vývoja obyvateľstva v krajoch a okresoch Slovenska je výsledkom priamej spolupráce Výskumného demografického centra pri INFOSTATe, Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Publikovaná vedecká monografia predstavuje novú a revidovanú prognózu populačného vývoja v krajoch a okresoch Slovenskej republiky do roku 2040.
Detaily:
82 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Inštitút informatiky a štatistiky, Výskumné demografické centrum
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89398-42-3 (print)
Typ knihy: monografia