Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Slovensko v globalizujúcej sa EÚ
Pavol Baboš

Slovensko v globalizujúcej sa EÚ: Výzvy pre súčasné demokracie a trhové hospodárstva

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Detaily:
82 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-972693-2-6 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Baboš, P.: Slovensko v globalizujúcej sa EÚ: Výzvy pre súčasné demokracie a trhové hospodárstva. 1 vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 2017. pp. 82. ISBN 978-80-972693-2-6.

APA:
Baboš, P. (2017). Slovensko v globalizujúcej sa EÚ: Výzvy pre súčasné demokracie a trhové hospodárstva. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISBN 978-80-972693-2-6.