Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Scenáre vývoja v životnom prostredí 2020+
Richard Filčák ed. - Radoslav Považan ed.

Scenáre vývoja v životnom prostredí 2020+: udržateľný rast, biodiverzita a zmeny klímy

Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied
O monografii:
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) predstavilo novú publikáciu „SCENÁRE VÝVOJA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 2020+ UDRŽATEĽNÝ RAST, BIODIVERZITA A ZMENY KLÍMY“. Publikácia bola pripravená v rámci aktivít Národného referenčného centra pre výhľadové štúdie a služby (FLIS – National Reference Center for Forward Looking Infomation and Services) a v spolupráci Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva životného prostredia SR a Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.

Publikácia bola vydaná v rámci schváleného Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na rok 2017 (Úloha č. 73. Budovanie národných kapacít v oblasti výhľadových scenárov v životnom prostredí a globálnych megatrendov) a vďaka podpore grantu Vega 2/0089/15 (Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja).
Detaily:
98 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-89524-23-5 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Filčák, R. - Považan, R. ed.: Scenáre vývoja v životnom prostredí 2020+: udržateľný rast, biodiverzita a zmeny klímy. 1 vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied. 2017. pp. 98. ISBN 978-80-89524-23-5.

APA:
Filčák, R., Považan, R ed. (2017). Scenáre vývoja v životnom prostredí 2020+: udržateľný rast, biodiverzita a zmeny klímy. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied. ISBN 978-80-89524-23-5.