Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku
Branislav Šprocha - Pavol Tišliar

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku

Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Detaily:
135 strán
O vydaní:
Vydavateľ: Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89524-38-9 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Šprocha, B. - Tišliar, P.: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku. 1 vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 2019. pp. 135. ISBN 978-80-89524-38-9.

APA:
Šprocha, B., Tišliar, P. (2019). Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku. Bratislava : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISBN 978-80-89524-38-9.