Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Ročenka sociálneho podnikania
Zuzana Polačková ed.

Ročenka sociálneho podnikania

Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied
O monografii:
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) predstavilo novú publikáciu "Ročenka sociálneho podnikania". Téma sociálneho podnikania sa v ostatnom období dostáva do stredu pozornosti nie len tvorcov politík, finančných inštitúcii, možných sociálnych podnikateľov ale i akademickej obce. V porovnaní s viacerými krajinami, najmä západnej Európy, téme sociálneho podnikania však nie je na Slovensku doposiaľ venovaná adekvátna pozornosť a v súvislosti so sociálnym podnikaním zatiaľ existuje len málo pôvodných textov napísaných v slovenčine. Ročenka sociálneho podnikania sa snaží túto medzeru aspoň čiastočne vyplniť. Ambíciou je pokračovať v zostavovaní ďalších čísiel Ročenky, zbierať texty pripravené v slovenskom jazyku a ich publikovaním podporiť diskusiu o otázkach spojených so sociálnym podnikaním na Slovensku.

Ročenka sociálneho podnikania predkladá tri texty. Všetky vznikli ešte v roku 2018 a každý z nich na problematiku sociálneho podnikania nahliada z inej perspektívy.
Detaily:
87 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89524-31-0 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Polačková, Z. ed.: Ročenka sociálneho podnikania. 1 vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied. 2019. pp. 87. ISBN 978-80-89524-31-0.

APA:
Polačková, Z ed. (2019). Ročenka sociálneho podnikania. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied. ISBN 978-80-89524-31-0.