Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Vybavenosť kanalizáciou v rómskych osadách
Richard Filčák - Daniel Škobla - Dušana Dokupilová

Vybavenosť kanalizáciou v rómskych osadách: ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti

Ensuring Access to Sanitation Infrastructure: roma settlements and structural inequalities in Slovakia
Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied
Detaily:
143 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-89524-46-4 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Filčák, R. - Škobla, D. - Dokupilová, D.: Vybavenosť kanalizáciou v rómskych osadách: ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti. 1 vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied. 2020. pp. 143. ISBN 978-80-89524-46-4.

APA:
Filčák, R., Škobla, D., Dokupilová, D. (2020). Vybavenosť kanalizáciou v rómskych osadách: ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied. ISBN 978-80-89524-46-4.