Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku
Miroslav Balog

Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku: výzvy (aj) pre programové obdobie 2021 - 2027

Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Detaily:
216 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89524-35-8 (print), ISBN 978-80-89524-36-5 (online)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Balog, M.: Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku: výzvy (aj) pre programové obdobie 2021 - 2027. 1 vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 2019. pp. 216. ISBN 978-80-89524-35-8.

APA:
Balog, M. (2019). Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku: výzvy (aj) pre programové obdobie 2021 - 2027. Bratislava : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISBN 978-80-89524-35-8.