Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Spolupráca ruže prináša
Lucia Mýtna Kureková - Lucia Kováčová - Nina Holičková

Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy

Prognostický ústav SAV Centra spoločenských a psychologických vied SAV
O monografii:
Publikácia sa špecificky zaoberá aspektom zdravia, zdravotného znevýhodnenia a prístupu ku zdravotnej starostlivosti vo vzťahu ku osobám s viacnásobným znevýhodnením a analyzuje aspekt zdravia ako dôsledok aj príčinu vylúčenia na trhu práce. Upozorňujeme, že Slovensko dlhodobo zaostáva v integrácii znevýhodnených jednotlivcov na trh práce, a to špecificky vo vzťahu ku osobám so zdravotným znevýhodnením, ako aj iných skupín vzdialených od trhu práce, ako marginalizované rómske komunity či osoby bez stabilného bývania.

Publikácia komplexne mapuje zmeny v postavení osôb s viacnásobným znevýhodnením v kontexte pandémie koronavírusu, legislatívny rámec ako aj implementačnú prax prostredníctvom desk research ako aj pološtruktúrovaných rozhovorov so zástupcami štátnej správy a samosprávy a mimovládnych organizácií. V závere sa zameriava na sprostredkovanie najnovších poznatkov a odporúčaní pre integráciu osôb s viacnásobným znevýhodnením.
Detaily:
127 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Prognostický ústav SAV Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-89524-66-2 (print), ISBN 978-80-89524-67-9 (online)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Mýtna Kureková, L. - Kováčová, L. - Holičková, N.: Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy. 1 vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV Centra spoločenských a psychologických vied SAV. 2022. pp. 127. ISBN 978-80-89524-66-2. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-67-9

APA:
Mýtna Kureková, L., Kováčová, L., Holičková, N. (2022). Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy. Bratislava : Prognostický ústav SAV Centra spoločenských a psychologických vied SAV. ISBN 978-80-89524-66-2. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-67-9