Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach
Daniel Škobla ed. - Richard Filčák ed.

Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
O monografii:
Publikácia Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach sa zameriava na dva aspekty problematiky odpadov v kontexte environmentálnej spravodlivosti pre rómske osídlenia a ich obyvateľov. Ten prvý sa týka environmentálnych záťaží, ktoré spôsobujú skládky komunálneho alebo iného druhu odpadu v blízkosti ľudských obydlí. Druhý aspekt sa týka komunálneho odpadu, ktorý produkujú samotní obyvatelia rómskych osídlení a manažmentu tohto odpadu zo strany obcí a miest. Predkladaná publikácia sa snaží analyzovať tieto aspekty odpadového hospodárstva cez prizmu viacerých teoretických perspektív a zároveň mapuje rôzne prístupy na lokálnej úrovni. Je rozdelená na päť kapitol, ktorých autori a autorky sú výskumníci a odborníci z oblasti práva, sociológie, ekonómie a verejnej správy. Publikácia vznikla v kooperácii Centra spoločenských a psychologických vied SAV v.v.i. a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i. v rámci projektu Program verejného zdravia Nadácie otvorenej spoločnosti a projektu APVV-17-0141 Analýza bariér v prístupe k zamestnaniu pre marginalizované skupiny obyvateľstva: vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickom, geografickom a sociálno-antropologickom výhľade.

Výskum viedli a publikáciu editovali Richard Filčák a Daniel Škobla.
Detaily:
255 strán
O vydaní:
Vydavatelia: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-89524-68-6 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Škobla, D. - Filčák, R. ed.: Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1 vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. 2022. pp. 255. ISBN 978-80-89524-68-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6

APA:
Škobla, D., Filčák, R ed. (2022). Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. ISBN 978-80-89524-68-6. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6