Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Nationality Policy in Slovakia 2004 – 2018
Jana Šutajová - Štefan Šutaj

Nationality Policy in Slovakia 2004 – 2018

Universum
Detaily:
227 strán
Jazyk: anglický
O vydaní:
Vydavateľ: Universum
Miesto vydania: Prešov
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-89946-18-1 (print)
Typ knihy: monografia