Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí.
Štefan Šutaj ed. - Nikola Regináčová ed. - Lucia Heldáková ed.

Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí.

Universum-EU.s.r.o.
Detaily:
223 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Universum-EU.s.r.o.
Miesto vydania: Prešov
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-89946-00-6 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha