Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Pallas Scepusiensis
Miroslav Varšo

Pallas Scepusiensis

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav
Detaily:
237 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-972693-9-5 (print)
Typ knihy: monografia