Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Implementácia marxisticko-leninskej ideológie vo sfére vzdelávania na Slovensku v kontexte politického vývoja v rokoch 1948 – 1953
Detaily:
75 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Universum-EU.s.r.o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Prešov
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-89946-06-8 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Olejník, M.: Implementácia marxisticko-leninskej ideológie vo sfére vzdelávania na Slovensku v kontexte politického vývoja v rokoch 1948 – 1953. 1 vyd. Prešov : Universum-EU.s.r.o.. 2018. pp. 75. ISBN 978-80-89946-06-8.

APA:
Olejník, M. (2018). Implementácia marxisticko-leninskej ideológie vo sfére vzdelávania na Slovensku v kontexte politického vývoja v rokoch 1948 – 1953. Prešov : Universum-EU.s.r.o.. ISBN 978-80-89946-06-8.