Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky III. (1954 – 1960)
Detaily:
162 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Universum
Miesto vydania: Prešov
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89946-07-5 (print)
Typ knihy: monografia