Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Sociálne procesy a osobnosť 2018
Ivana Piterová ed. Číslo ORCID - Jozef Výrost ed.

Sociálne procesy a osobnosť 2018

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Detaily:
380 strán
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89524-40-2 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Piterová, I. - Výrost, J. ed.: Sociálne procesy a osobnosť 2018. 1 vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. 2019. pp. 380. ISBN 978-80-89524-40-2.

APA:
Piterová, I., Výrost, J ed. (2019). Sociálne procesy a osobnosť 2018. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. ISBN 978-80-89524-40-2.