Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania
Mária Ďurkovská ed. - Tünde Tušková ed.

Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
Detaily:
116 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavatelia: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89524-41-9 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Ďurkovská, M. - Tušková, T. ed.: Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. 1 vyd. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. 2019. pp. 116. ISBN 978-80-89524-41-9.

APA:
Ďurkovská, M., Tušková, T ed. (2019). Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. ISBN 978-80-89524-41-9.