Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia
Jana Šutajová ed. - Štefan Šutaj ed. - Barbara Kacerová ed.

Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia

Universum
Detaily:
203 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Universum
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Prešov
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89946-12-9 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Šutajová, J. - Šutaj, Š. - Kacerová, B. ed.: Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia. 1 vyd. Prešov : Universum. 2019. pp. 203. ISBN 978-80-89946-12-9.

APA:
Šutajová, J., Šutaj, Š., Kacerová, B ed. (2019). Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia. Prešov : Universum. ISBN 978-80-89946-12-9.