Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020)
Štefan Šutaj - Mária Ďurkovská - Lucia Heldáková - Michal Kentoš - Klara Kohoutová - Juraj Martonyik - Jozef Výrost

Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020)

Universum
Detaily:
172 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Universum
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Prešov
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89946-13-6 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Šutaj, Š. - Ďurkovská, M. - Heldáková, L. - Kentoš, M. - Kohoutová, K. - Martonyik, J. - Výrost, J.: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020). 1 vyd. Prešov : Universum. 2019. pp. 172. ISBN 978-80-89946-13-6.

APA:
Šutaj, Š., Ďurkovská, M., Heldáková, L., Kentoš, M., Kohoutová, K., Martonyik, J., Výrost, J. (2019). Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020). Prešov : Universum. ISBN 978-80-89946-13-6.