Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Výskum makrokognícií a emócií v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov
Jitka Gurňáková - Martin Sedlár - Branislav Uhrecký - Lukáš Pitel - Peter Halama - Lucia Martinčeková - Mária Kostecká - Silvia Trnovská - Denisa Osinová - Roman Remeš - Dagmar Majerová

Výskum makrokognícií a emócií v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov

The research of macrocognition and emotion in decision-making of health care professionals
Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
O monografii:
Okrem hlbokých odborných vedomostí sú pre úspešné rozhodovanie profesionálov v neznámych, zložitých a dynamicky sa meniacich situáciách potrebné tiež špecifické kognitívne a sociálne zručnosti, vychádzajúce z ich praktických skúseností. Schopnosť rozlíšiť dôležité informácie od menej podstatných, odhaliť problém a zvoliť jeho efektívne riešenie, koordinovať viaceré aktivity v prospech dosiahnutia cieľa či schopnosť plánovať a prispôsobovať svoje plány aktuálnemu vývoju situácie sú príkladom komplexných kognitívnych procesov, označovaných ako makrokognície. Pri riešení osobitne náročných situácií v práci zdravotníckych profesionálov stúpa aj význam ich schopnosti regulácie vlastných emócií. Táto kniha predstavuje analýzy vybraných psychologických faktorov, ktoré ovplyvňujú efektivitu rozhodovania v práci zdravotníckych záchranárov, lekárov-záchranárov a zdravotných sestier. Napriek vedeckému charakteru tejto publikácie môžu byť jej zistenia užitočné nielen pre výskumníkov, ale aj pre všetkých tých, ktorým leží na srdci kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie a profesionálny rozvoj zdravotníkov.
Detaily:
294 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
naturalistický výskum rozhodovania, makrokognície, regulácia emócií, zdravotnícki profesionáli
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-88910-60-2 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Gurňáková, J. - Sedlár, M. - Uhrecký, B. - Pitel, L. - Halama, P. - Martinčeková, L. - Kostecká, M. - Trnovská, S. - Osinová, D. - Remeš, R. - Majerová, D.: Výskum makrokognícií a emócií v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov. 1 vyd. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 2017. pp. 294. ISBN 978-80-88910-60-2.

APA:
Gurňáková, J., Sedlár, M., Uhrecký, B., Pitel, L., Halama, P., Martinčeková, L., Kostecká, M., Trnovská, S., Osinová, D., Remeš, R., Majerová, D. (2017). Výskum makrokognícií a emócií v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISBN 978-80-88910-60-2.