Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Rozum
Vladimíra Čavojová - Eva Ballová Mikušková - Martin Majerník - Marek Jurkovič - Andrea Juhásová - Radomír Masaryk

Rozum: Návod na použitie: Psychológia racionálneho myslenia

Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
O monografii:
Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na základe dôkazov pomáhali aplikovať metódy vedeckého myslenia v každodennom živote. Kolektív autorov ponúka túto „príručku zdravého rozumu“ nielen študentom a ich učiteľom, ale všetkým záujemcom o psychológiu. Ide o súbor esejí, ktoré prezentujú názory vedcov a pedagógov. Z rôznych pohľadov poukazujú na dôležitosť kultivovania racionality v bežnom živote a vzdelávaní. Autori presvedčivo ukazujú, že veda neochudobňuje veci o tajomstvá a „zázraky“, z čoho ju mnohí obviňujú. Veď otvorenosť voči kritickému mysleniu umožňuje odhaľovať stále viac a fascinujúcejších záhad než sú tie, ktoré sa nachádzajú v zjednodušených a jednoznačných výpovediach pseudovedeckých teórií. Realita je zložitejšia než si niekedy myslíme, alebo sme ochotní pripustiť. Kniha je „povinným čítaním“ pre všetkých, ktorí sa chcú vydať dobrodružnou cestou poznania, plnou rizík i neistoty.
Detaily:
172 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2016
ISBN 9788089726578 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Čavojová, V. - Ballová Mikušková, E. - Majerník, M. - Jurkovič, M. - Juhásová, A. - Masaryk, R.: Rozum: Návod na použitie: Psychológia racionálneho myslenia. 1 vyd. Bratislava : Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.. 2016. pp. 172. ISBN 9788089726578.

APA:
Čavojová, V., Ballová Mikušková, E., Majerník, M., Jurkovič, M., Juhásová, A., Masaryk, R. (2016). Rozum: Návod na použitie: Psychológia racionálneho myslenia. Bratislava : Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.. ISBN 9788089726578.