Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty
Peter Halama ed.

Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty

Decision-making of professionals. Processual, personality and social aspects
Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
O monografii:
Publikácia prezentuje výsledky riešenia projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, ktorý bol na Ústave experimentálnej psychológie SAV riešený v rokoch 2013 až 2017. Témou projektu bolo skúmanie rozhodovacích procesov v kontexte vybraných pracovných profesií s dôrazom na ich osobnostné, sociálne a procesuálne aspekty. Kniha obsahuje spolu 7 kapitol, ktoré sa týkajú jednotlivých tematických oblastí výskumu v rámci projektu a to rozhodovanie finančných profesionálov, manažérov, zdravotníkov či učiteľov. Kapitoly analyzujú rozhodovacie procesy v kontexte vybraných osobnostných, kognitívnych a sociálnych premenných.
Detaily:
149 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-88910-56-5 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Halama, P. ed.: Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. 1 vyd. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 2017. pp. 149. ISBN 978-80-88910-56-5.

APA:
Halama, P ed. (2017). Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISBN 978-80-88910-56-5.