Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Rozhodovanie a usudzovanie VI.
Radomír Masaryk ed. - Jana Bašnáková ed.

Rozhodovanie a usudzovanie VI.: Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch

Judgment and decision-making VI.: Individual and others: Decision-making in social contexts
Univerzita Palackého v Olomouci
O monografii:
Monografia sumarizuje výsledky grantového projektu VEGA s názvom „Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní “. K zameraniu na sociálne vplyvy nás inšpirovala skutočnosť, že tradičné prístupy k rozhodovaniu väčšinou skúmajú len limitované aspekty procesu rozhodovania, ktoré sú často vytrhnuté z prirodzeného kontextu. Len málo tradičných výskumov berie do úvahy širšie spoločenské či kultúrne faktory, v ktorých sa rozhodovanie jednotlivcov odohráva a ktoré rozhodnutia nevyhnutne podfarbujú. Premenlivý kultúrny a spoločenský kontext je zároveň jedným z dôvodov, prečo je také ťažké nájsť a izolovať „univerzálne“ pravidlá ľudského rozhodovania.
Detaily:
240 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Univerzita Palackého v Olomouci
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Olomouc
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-244-5033-9 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Masaryk, R. - Bašnáková, J. ed.: Rozhodovanie a usudzovanie VI.: Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch. 1 vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 2016. pp. 240. ISBN 978-80-244-5033-9.

APA:
Masaryk, R., Bašnáková, J ed. (2016). Rozhodovanie a usudzovanie VI.: Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5033-9.