Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných financiách a podnikateľských príležitostiach
Viera Bačová - Denisa Fedáková Číslo ORCID - Róbert Hanák - Zuzana Kožárová - Edita Nemcová

Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných financiách a podnikateľských príležitostiach

Risk assessment in individuals' decisions on personal finance and business opportunities
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
O monografii:
Kolektív autorov predstavuje knihu Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných financiách a podnikateľských príležitostiach. V prvej kapitole s názvom Význam malých a stredných podnikov a limity ich vývoja autorka Edita Nemcová uvedie čitateľa do problematiky významu malých a stredných podnikov. Zo širšieho pohľadu vysvetlí ako suboptimálne rozhodnutia môžu viesť k úpadku podnikov a aká dôležitá je ich podpora. V nasledujúcej kapitole autorka Zuzana Kožárová predstaví podnikateľské vzdelávanie ako jeden z mnohých nástrojov, ktoré môžu byť použité na zlepšenie rozhodovania o podnikaní. Rozhodnutie začať podnikať je ovplyvnené mnohými osobnostnými, kognitívnymi, ako aj socio-demografickými faktormi. Túto problematiku rieši vo svojej kapitole s názvom: Zámer podnikať v kontexte vybraných charakteristík a rodinného prostredia zamestnaných, nezamestnaných a podnikateľov autorka Denisa Fedáková. Z hľadiska dôsledkov a kognitívnej námahy je určitým ekvivalentom rozhodnutia podnikať rozhodnutie o vlastnom dôchodku, ktoré sú mladí ľudia sú v súčasnosti nútení prijať. Túto problematiku rieši Viera Bačová v kapitole s názvom Finančné plánovanie dôchodku u mladých ľudí. V závere monografie sa nachádza sumarizujúca kapitola, v ktorej autor Róbert Hanák súhrne opisuje danú problematiku a súčasne uvádza výsledky, ktoré vytvorili autori kapitol, avšak publikovali ich v iných zdrojoch.
Detaily:
114 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89524-43-3 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Bačová, V. - Fedáková, D. - Hanák, R. - Kožárová, Z. - Nemcová, E.: Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných financiách a podnikateľských príležitostiach. 1 vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 2019. pp. 114. ISBN 978-80-89524-43-3.

APA:
Bačová, V., Fedáková, D., Hanák, R., Kožárová, Z., Nemcová, E. (2019). Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných financiách a podnikateľských príležitostiach. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISBN 978-80-89524-43-3.