Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Anatómia intuície
Vladimíra Čavojová

Anatómia intuície: Psychológia racionálneho myslenia II.

Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
O monografii:
Otázka ako sa rozhodovať – či racionálne „hlavou“, či intuitívne „srdcom“ patrí k jednej z najčastejších, s ktorými sa psychológovia stretávajú. Otázka, nakoľko sa pri rozhodovaní a usudzovaní môžeme spoliehať na svoju intuíciu, stála aj na začiatku nášho výskumného projektu a táto kniha je výsledkom nášho uvažovania a výskumu, súvisiacich s rolou intuície v rozhodovaní a usudzovaní. Ale ani táto kniha neprináša definitívnu odpoveď, ale skôr pohľad na to, nakoľko sa oplatí na intuíciu spoliehať a za akých okolností, pretože práve realistický (a možno aj mierne skeptický) postoj k vlastnej intuícii nám môže pomôcť robiť lepšie a informované rozhodnutia, ktoré neskôr nebudeme ľutovať.
Detaily:
132 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2016
ISBN 9788089726738 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Čavojová, V.: Anatómia intuície: Psychológia racionálneho myslenia II.. 1 vyd. Bratislava : Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.. 2016. pp. 132. ISBN 9788089726738.

APA:
Čavojová, V. (2016). Anatómia intuície: Psychológia racionálneho myslenia II.. Bratislava : Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.. ISBN 9788089726738.