Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Etnické vzťahy na Slovensku na začiatku 21. storočia
Nikola Regináčová ed. - Štefan Šutaj ed. - Mária Ďurkovská ed.

Etnické vzťahy na Slovensku na začiatku 21. storočia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciách
Detaily:
206 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciách
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8152-892-7 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha