Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Ako (ne)vyučovať slovenčinu v Maďarsku
Mária Ďurkovská - Lucia Heldáková - Jozef Výrost

Ako (ne)vyučovať slovenčinu v Maďarsku

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Detaily:
105 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-89524-60-0 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International.
Ako citovať:
ISO 690:
Ďurkovská, M. - Heldáková, L. - Výrost, J.: Ako (ne)vyučovať slovenčinu v Maďarsku. 1 vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. 2021. pp. 105. ISBN 978-80-89524-60-0.

APA:
Ďurkovská, M., Heldáková, L., Výrost, J. (2021). Ako (ne)vyučovať slovenčinu v Maďarsku. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. ISBN 978-80-89524-60-0.