Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Kríza dôvery
Matúš Grežo ed.

Kríza dôvery: Teória a výskum

The Trust Crisis: Theory and Research
Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
O monografii:
V posledných rokoch vo verejnom diskurze slovenskej spoločnosti silnejú hlasy upozorňujúce na krízu dôvery. Slovenská justícia, polícia či armáda majú jednu z najnižších dôveryhodností spomedzi krajín EÚ. Pozitívne na tom nie je ani vnímaná dôveryhodnosť národnej rady, vlády či politických strán, kde dosahujeme podpriemerné hodnoty v rámci EÚ. Popri nízkej dôvere v inštitúcie možno badať zmeny aj v dôvere medziľudskej. Mnohí autori označujú dnešnú dobu ako postfaktuálnu. Dôveryhodnosť odborných autorít z oblastí, ako zdravotníctvo, financie, politika, diplomacia či náboženstvo, je často spochybňovaná dezinformáciami a neoverenými konšpiračnými teóriami. Na druhej strane často vkladáme dôveru do rúk ľuďom ponúkajúcim príliš jednoduché riešenia na príliš zložité problémy. Pri hľadaní odpovede na otázku, ako dôveru v našej spoločnosti zvýšiť, sa vynára mnoho ďalších otázok, ktoré je nutné zodpovedať ako prvé. Ako je medziľudská a inštitucionálna dôvera formovaná? Prečo sú niektorí z nás dôverčivejší než ostatní? Aký je rozdiel medzi vnímanou dôveryhodnosťou druhej osoby, zámerom dôverovať jej a dôverujúcim správaním? Prečo máme tendenciu dôverovať nám podobným ľuďom a upodozrievať cudzincov? Čo sa deje so spoločnosťou, ak dlhodobo nedôveruje svojim lídrom a inštitúciám? Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadá odpovede autorský kolektív v siedmych kapitolách knihy s názvom „Kríza dôvery: Teória a výskum“.
Detaily:
206 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8200-069-9 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Grežo, M. ed.: Kríza dôvery: Teória a výskum. 1 vyd. Bratislava : Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.. 2020. pp. 206. ISBN 978-80-8200-069-9.

APA:
Grežo, M ed. (2020). Kríza dôvery: Teória a výskum. Bratislava : Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.. ISBN 978-80-8200-069-9.