Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Prečo ľudia potrebujú krízy
Ivan Brezina ed. - Vladimíra Čavojová ed.

Prečo ľudia potrebujú krízy: Psychológia spoločenských zmien

Premedia
O monografii:
Krízy zvyčajne vnímame ako nebezpečný, drahý a vyčerpávajúci stav, ktorý odvádza ľudskú
energiu a pozornosť od bežnej agendy a priorít. Na ľudskú históriu sa dá pritom nahliadať ako na živú
reťaz žánrovo rozmanitých, neraz tragických spoločenských kríz pretkaných len vzácnymi obdobiami
prosperity a pokoja. Cieľom tejto knihy je pozrieť sa bližšie na to, ako sa ľudia vyrovnávajú s krízami,
nájsť opakujúce sa mechanizmy a vzorce správania, a zasadiť tieto poznatky do širšieho kontextu kríz,
ktoré máme ako druh za sebou – ako aj tých, ktoré nás možno ešte len čakajú. Jednotlivé kapitoly sa
venujú aj týmto témam: Kríza ako príležitosť na zmenu Prečo sa cez krízy zvyšuje viera v nezmysly Ako
lockdown ovplyvnil naše sociálne vzťahy Kríza duševného zdravia Osobné financie v kríze Globálne
otepľovanie: hoaxy, fikcie a fakty Psychológia klimatickej nečinnosti.
Detaily:
200 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Premedia
Vydanie: 1.
Rok vydania: 2021
ISBN 9788082420237 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha