Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Psychologické súvislosti adaptácie na dôchodok
Viera Bačová ed. - Peter Halama ed.

Psychologické súvislosti adaptácie na dôchodok

Psychological context of retirement adjustment
Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
O monografii:
Dĺžka ľudského života sa dlhodobo predlžuje a nič nenaznačuje, že by tento trend predlžovania mal skončiť. Počet dôchodcov rastie a bude naďalej rásť. Zároveň budú v dôchodku tráviť dlhšiu dobu svojho života. Na tieto skutočnosti – a výzvy – reagujú psychologické skúmania autoriek a autora. V šiestich kapitolách monografie prezentujú teórie a modely dôchodku, najmä tie, ktoré súvisia s adaptáciou na túto fázu života. Na teórie dôchodku nadväzujú témy plánovania dôchodku a hodnotenia procesu prechodu do dôchodku. Tradične sa dôchodok spája so starnutím, preto v monografii nechýba pohľad na prežívanie spokojnosti a pohody ako ukazovateľa úspešnej adaptácie na dôchodok a starnutie. Ďalšie kapitoly informujú ako sa na zvládaní dôchodku podieľajú osobnostné vlastnosti a odpustenie sebe a partnerovi. Na Slovensku monografia predstavuje prvú psychologickú sondu do oblasti, ktorá je – a čoraz viac bude – spoločensky aj individuálne veľmi dôležitá.
Detaily:
131 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-89524-54-9 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Bačová, V. - Halama, P. ed.: Psychologické súvislosti adaptácie na dôchodok. 1 vyd. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 2021. pp. 131. ISBN 978-80-89524-54-9.

APA:
Bačová, V., Halama, P ed. (2021). Psychologické súvislosti adaptácie na dôchodok. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISBN 978-80-89524-54-9.